sportovec roku

Jaký je smysl akce „Vyhlášení sportovce roku“, ke které se vrátilo OS ČSTV v roce 2008? Je to jednak ocenění sportovních výkonů ve  vyhlašovaných kategoriích, ale také zveřejnění podpory  sportu ze strany samospráv okresu, ve formě poskytování sportovních zařízení či finanční podpory zejména mládežnickému sportu.    

Stručněji to lze vyjádřit tak, že mnohé obce a města si začínají uvědomovat obsah  „značky“ obce, která je podporována mnoha jednotlivostmi, přičemž jednou z nejvýznamnějších je právě oblast sportu.

Obce, v nichž je dlouhodobě dosahováno kvalitních sportovních výsledků jsou známy prostřednictvím sportu více než výkonem samosprávy.

Sport vytváří širší povědomí o obci, regionu a celé oblasti a vytváří tak jinou přitažlivost obce a regionu. Sport a jeho podpora je tak součástí procesu budování značky obce.  

Základním předpokladem pro budování této značky je kvalitní sportovní infrastruktura a její začátek ve Strategického programu a rozpracované koncepci rozvoje sportu. Mimo rozvoj sportovní infrastruktury investují obce do její údržby a tím vytváří významnou podporu sportu, ale také infrastrukturu, která má velmi blízko k cestovnímu ruchu a to jsou dva základní prvky marketingových aktivit obcí.

Při kvalitní infrastruktuře je možné dosahovat kvalitních výsledků v basketu, házené, atletice, hokeji, kuželkách, stolním tenisu, golfu, ....a dalších sportech.

Vlastní vyhlášení Sportovce roku je již jenom slavnostní příležitostí, kdy si ocenění sportovci sejmou pomyslnou rozinku z dortu upečeného z vlastního úsilí, vyčerpání, z  podpory od obcí, vlastních sportovních klubů a jiných partnerů.

Je to také příležitost pro rekapitulaci a informace poskytnutá veřejnosti o tom, jaké kvalitní výsledky kdo a kde dosáhl, kolik je v regionu mistrů republiky, jakých mezinárodních výsledků který reprezentant obce dosáhl a kde všude je značka obce prostřednictvím sportovních úspěchů zapsána.

Sportovní soutěže, zejména úspěchy jednotlivců i kolektivů jsou pro obce pohlazením a také jejich chloubou zejména při slavnostním vyhlášení nejlepšího sportovec roku.  

Proto patří poděkování všem 15.000 sportovcům z 96 sportovních spolků okresu Jindř. Hradec nejenom za vlastní sportovní výsledky, ale také právě za jejich příspěvek k budování povědomí o regionu, obci o  klubu i za hranicemi kraje či republiky.

 2011

2011

Uvolněnou atmosféru vyhlášení Sportovce roku 2011 otevřel starosta hostitelského města Dačice, Vlastimil Štěpán, uvedl, že jako patriot přeje nejvíce domácím, potom třeboňským sportovcům pro své dřívější působení v Třeboni a aby si nerozhněval region Jindřichohradecka, tak i těm popřál mnoho úspěchů.