co je to sport ?

 

Antické olympijské hry byly nejvýznamnější, největší a nejstarší z všeřeckých her. Konaly se od roku 776 př.n.l. až do roku 393 našeho letopočtu. Roku 394 zakazuje olympijské hry zvláštním ediktem Theodosius I.. V roce 426 pak byl vydán rozkaz ke zbourání chrám ů a soch v Olympii.

Myšlenka v čase ožívala a umírala.  Pietro Paolo Vergerio (1348-1419), profesor padovské univerzity, byl první o kom je známo, že vyhlásil právo muže na cvičení těla.

Vittorino Ramboldini de Feltre (1378-1446) šel ještě dál, když v Mantově založil tělocvičnou školu.

První novodobé sportovní hry nesoucí označení „olympijské“, byly Anglické olympijské hry (1604), které podporoval i velký příznivec a propagátor sportu, král Jakub I. Stuart. Hry se dočkaly 40 ročníků, tedy po dobu jeho života.

Jeho dcera, Alžběta Stuartovna byla manželkou Fridricha Falckého, českého krále a pro české protestantské stavy představovala příslib anglické pomoci, kterou ovšem Jakub I. svému zeti v dostatečné míře neposkytl.

S Alžbětou Stuartovnou tak přišly do Českého království první naděje na rozšíření golfu i do naší kotliny. Bohužel  porážkou Protestantské unie od armád Katolické ligy a Svaté říše římské 8.11.1620  u Bílé hory skončily i možné úvahy o přenesení golfu do Českých zemí již na počátku 17. století.

Sport jsou všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované činnosti kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.

Sport je také soutěživost, kolektiv, vztahy, psychologie, zdravotnictví, media, byznys, komunikace, organizace, vzdělávání, politika, pracovní příležitosti, úcta, respekt, rivalita, řevnivost, reklama, vývoj technologií, doping, atd..

V neposlední řadě se sport prolíná s cestovním ruchem a tím více infrastrukturou obcí, jejich marketingem. Sport, to je také kultura, etiketa, společenské vztahy. Sportem je v prvé řadě pohyb, soutěživost, ale také prostředí, tedy infrastruktura a její kvalita a provoz.  

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:

  • zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
  • zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení,
  • zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

 Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:

  • zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
  • zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
  • kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
  • zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

 Sportovní výkony

  • Ke sportu patří také zvláštní uznání mimořádných výkonů. Vysoká sportovní úroveň přesvědčuje z kulturního hlediska nejen sama sebou, ale chrání současně před provinční malostí. Proto také vysoké výkony ve sportu – stejně jako v hudbě, tanci, baletu nebo malířství – svým způsobem smysluplné a inspirativní, jsou výrazem dosahování aktuálních hranic lidských možností. Ve srovnání s jinými oblastmi života se tak děje výslovně pod kontrolou pevně stanovených pravidel.
  • Ve sportu není dovoleno všechno, co by bylo možné, v rámci pravidel nemá ovšem sport hranic. A v tom je právě jeho zvláštní půvab, někdy i jeho nezměrnost, avšak zároveň i jeho autenticita. Pro diváky jsou výkony ve sportu dramatickým zážitkem, mají propagační význam zejména pro děti a mládež.
  • Ve vystupování sportovců je současně skryt velký potenciál ovlivnění (pozitivní za předpokladu, že se prezentují nejen výsledky soutěží, ale i chováním a atmosférou nevybočující z uznávaných společenských norem).