o webu

 

S vědomím, že za sport je vnímán takový sport, který plní tribuny, stránky novin a hlavní TV vysílací časy, že za sport je považována cca desítka atraktivních aktivit a že většina z nás není schopnä vyjmenovat 29 olympijských sportů, a vůbec že si nejsme vědomi počtu sportovních odvětví a sportovních spolků v okrese, tak proto vzniknul tento web.

Tento web vznikl k tomu, aby vytvářel povědomí o těch, kterým není poskytován mediální prostor. Vznikl k souhrné infomraci o sportech, které neplní tribuny a dále pro prezentaci významných sportovních události a také pro vytváření sportovní paměti regionu. Má tedy být jakýmsi rozsestníkem a poskytovat základní informaci o sportu a vést dále až do samostatných spolků, jejich vlastních webových či facebookových prezentací.

Není účelem tohoto webu nahrazovat servisní stránky jednotlivých subjektů, sportovních svazů či projektů. Pouze bude poskytovat prostor aktivitám, o kterých se sami dozvíme, či o publikování budeme požádáni. Jako příklad je možné uvést rubriku šachu i co do rozsahu, o kterém je povědomí velmi chabé, byť patří hra v šachy k těm nejstarším.