sport a liga

Jako základní informaci o šachu jsme zařadili tento stručný pohled do této vznešené hry. 

A víte, kde že se v okrese šachy hrají mistrovsky?  Zkuste si představit sportovní halu plnou diváků, na obrazovky se přenáší partie z jednotlivých stolů, diváci každý tah komentují, ….

Bez povšimnutí medií i široké veřejnosti se zde hraje 2. liga.

 

Na věčnou polemiku,zda šachy jsou sportem či nikoli, lze odkázat na Evropskou chartu sportu (1992), která pod záštitou Rady Evropy sport definuje takto:

„Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které, ať již  prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení nebo zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“