historie v ČR

Počátky českého golfu se datují na začátek minulého století, kdy vyhlášené lázně v západních Čechách hostily bohatou a slavnou klientelu z celého světa, která si s sebou přivezla módní výstřelek zvaný golf. Již v roce 1905 zakládá anglický král Edward VII hřiště v Mariánských Lázních a v průběhu meziválečných let se golf stal součástí lázeňského života.

Rozhodnutí c. k. místodržitelžitelství v Praze ze dne 29. září 1904 č. j. 204918 povoluje se Pánskému šermířskému klubu v Karlových Varech dle usnešení valné hromady ze dne 6. září 1904 změniti název na Mezinárodní sportovní klub v Karlových Varech. V podané žádosti uvedli, že klub mimo šerm bude propagovati golf a tenis a tom jednak pro nemocné jako doplněk lázeňské léčby a jednak i pro potěšení zdravích společníků pacientů, ale součastně i pro dospívající mládež, jako účel výchovy a zdravotní.

Po válce došlo k zásadnímu zlomu a golf, často označován jako buržoazní sport, byl komunistickou vládou zakazován a perzekuován. Existovaly plány jak přeměnit golfová hřiště na zemědělskou půdu. Z některých kluboven se staly zemědělské budovy, některá hřiště byla zalesněna. Naštěstí zůstalo v České republice dostatek golfových nadšenců, kteří udržovali golf při životě a golfová hřiště v mezích možností v provozu.

Díky vlivu anglického království zakořenil golf i v Čechách, prošel si období rozkvětu a zákazů a dočkal se rozmachu až po roce 1995.

I přestože je v golfu registrováno přibližně 60.tis. hráčů, v Kanadě je jich více než 6 mil., což je neuvěřitelný poměr.....téměř každý pátý Kanaďan hraje golf. Tím vyvracíme fikce, že všichni v Kanadě hrají hokej.

Při tomto poměru, přeneseném do prostředí České republiky by muselo golf hrát 2 miliony obyvatel, což by znamenalo navýšit stávajících 90 hřišť min. 15 x, na celkový počet cca 1300 hřišť. A proč ne? Museli bychom do školních osnov zavést vedle plavání také výuku golfu a etikety.