historie

O původu golfu panuje několik teorií. Jedna vychází z holandského „kolf“ (hůl), druhá ze skotského „goulf“, třetí z počátečních hlásek slov Gentlemena Only, Ladies Forbidden, neboli „Jen pro pány, dámám vstup zakázán“. V každém případě sahají  prvky této hry do dávné minulosti a dnes jej máme spjati se skotským St. Andrews.

Hra to byla vždy oblíbená a někdy natolik, že byla zakazována. V patnáctém století se Skotové připravovali na obranu proti anglické invazi. Díky golfovému nadšení obyvatelé zanedbávali vojenský trénink, zejména lukostřelbu. Skotský parlament v čele s králem James II proto oba sporty v roce 1457 zakázal. Zákaz byl znovu obnoven v roce 1470 a 1491, přestože lidé ho dost ignorovali.

Až v roce 1502 král James IV zákaz zrušil, protože golf sám hrál. Obliba a význam golfu v šestnáctém století rychle rostly. Král Charles I popularizoval hru v Anglii a skotská královna přinesla golf do Francie, kde studovala. První zmínka o golfu je z roku 1552 z města St. Andrews.O rozšíření mezi lid se v kronikách píše o arcibiskupovi, který vydává dekret, že na hřišti v St. Andrews může hrát kdokoli z místních obyvatel.

První golfový klub mimo Skotska vznikl nedaleko Londýna v roce 1766 v Royal Blackheath, ačkoli golf se tam podle všeho hrával již od roku 1608. Golf byl dominantou mužů, ale pár výjimek by se našlo. Mezi prvními propagátorkami golfu byla určitě Marie Stuartovna, kterou hru naučil nejspíš otec James IV. V písemných zmínkách skotské historie se dozvíme že Marie byla kritizována, když jen pár dní po manželovi smrti hrála golf. Asi ona se zasloužila o slovo caddi ve hře GOLF. Když hrála tak na nošení holí si sebou brávala mladé vojenské kadety, anglicky cadets, které nazývala slangověji caddi.

Už v roce 1682 se odehrál malý souboj v golfu, kdy James II a George Patterson porazili dva anglické šlechtice na 5 jamkovém hřišti s názvem Leith.Na tomto hřišti se roku 1744 sešla Společnost ctihodných golfistů Edinburských a sepsaly se základní pravidla, některá z nich ještě platí dodnes. O deset let později už byl na světě nejstarší golfový klub, kde jinde než v St. Andrews.